Stowarzyszenie
Edukacji i Postępu
STEP
    nie pamiętasz hasła? login: hasło:    
 
Facebook
 
kursy - konsultacje   
o konsultacjach   
społeczność e-SF   
wykładowcy   
jak uczymy   
zasady rezerwacji   
opłaty/ konto e-sf   
rejestracja   
o nas/ kontakt   
dziekanat   
nasza infolinia   
  
POWRÓT
do ZASAD REZERWACJI
 
    Regulamin uczestnika      Regulamin rezerwacji      Regulamin płatności
... REGULAMIN PŁATNOŚCI

§ 1. Zasady ogólne.

 1. Obowiązuje stawka opłaty za kurs publikowana na stronie e-SF w momencie rozpoczęcia procedury startu kursu. Zniżki i promocje określa paragraf 2.
 2. Proponujemy dwie formuły płatności:
  • bieżące, gdy kurs startuje, wykonywanie płatności za wskazany kurs.
  • opcję ZASIL KONTO - czyli dokonanie wpłaty w wysokości odpowiadającej planowanym kursom a następnie delegowanie wpłaty na startujący kurs. Z ZASIL KONTO jest również realizowana rezerwacja z LISTY REZERWOWEJ.
 3. Zalecaną formą płatności jest przelew bankowy (w tym internetowy) na konto e-SF.
  W przypadku dokonywania wpłaty bankowej sugerujemy wykonanie jej bezpośrednio
  w filii najpopularniejszego w Polsce banku PKO BP, w którym e-SF prowadzi konto; wpływ na konto ma miejsce natychmiast przy minimalnych opłatach.
 4. Płatności kartą kredytową mogą być wykonywane wyłącznie za pośrednictwem wskazanego www.allpay.pl. Ta metoda płatności jest najkorzystniejsza dla uczestników spoza Polski.
 5. Płatności z zagranicy (sugerowane - kartą kredytową) muszą zostać zaksięgowane na koncie e-SF w wartości nie mniejszej, niż wysokość opłaty za kurs. Innymi słowy - koszty transferu pokrywa wpłacający. W przypadku pośrednictwa www.allpay.pl należy dodać 3% wartości należnej opłaty.
 6. Dowodem decydującym o kolejności skutecznych rezerwacji - zamówień kursu jest czas wpływu pełnej opłaty na konto e-SF.
 7. Status rezerwacji oraz potwierdzenie wpływu wpłaty na konto e-SF uczestnik ma do wglądu na dostępnej po zalogowaniu jego stronie moja edukacjaMój Profil. Aktualizacja statusu wykonywana jest następnego dnia na podstawie bankowego raportu księgowania konta e-SF z dnia poprzedniego.
 8. Dokładne dane nt. należnej płatności podawane są w mejlu, który zamawiający otrzymuje bezpośrednio po wykonaniu przez niego rezerwacji. Numery konta bankowego e-SF podane są również na stronie opłaty/ konto e-SF.
 9. W przypadku rezygnacji z kursu internetowego "e-szkoła fotografii" w terminie krótszym niż 10 dni do jego rozpoczęcia, Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP nie przewiduje zwrotu wniesionej opłaty.
 10. Natomiast - w przypadku rezygnacji z kursu w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu następuje pełny zwrot wniesionej opłaty.
 11. Prawo do zwrotu wpłaty przysługuje również gdy uczestnik nie zaakceptuje drugiej zmiany daty rozpoczęcia kursu.
 12. ZASIL KONTO jest wyłącznie depozytem. Jeśli pomiędzy wpłatą na ZASIL KONTO a realizacją kursu nastąpi zmiana jego ceny, uczestnik dopłaca właściwą różnicę.
 13. Niezrealizowane opłaty wpłacone na ZASIL KONTO będą zwracane wpłacającemu na jego żądanie.
 14. DEPOZYT STARTOWY jest gwarancją ze strony uczestnika, że w wyniku procedury potwierdzenia startu kursu zobowiązuje się do wniesienia pełnej opłaty za startujący kurs. Formalnie jest zaliczką całej transakcji, która - zgodnie z literą prawa - ulega przepadkowi w przypadku niedotrzymania warunku pełnej płatności.
 15. Transfery zwrotne będą wykonywane bezpłatnie przelewem internetowym na podane krajowe konto bankowe. Koszty innych opcji zwrotów pokrywa odbiorca.

§ 2. Opłaty wynikające z programów promocyjnych.

 1. Uczestnicy otrzymują zniżki w wysokości:
  • 10% za drugi i każdy kolejny kurs

§ 3. KONTO GRATIS.

 1. W Programie KONTO GRATIS uczestnik, który zachęci 10 innych, dotychczas niezarejestrowanych osób, do zamówienia dowolnego kursu w e-szkolafotografii, otrzymuje status dokonanej wpłaty w opcji ZASIL KONTO.
 2. Osoba ubiegająca się o KONTO GRATIS powinna przekazać e-SF na adres [rezerwacja@e-szkolafotografii.pl] listę zachęconych osób przed ich rejestracją w e-SF.
 3. Polecani uczestnicy otrzymują prawo do 10% zniżki opłaty, jednak tracą prawo do wycofania płatności z dowolnych przyczyn.
 4. Kolejne rezerwacje tychże uczestników podlegają zasadzie z paragrafu 2, p. 2, z nominalną wartością opłaty jako punktem wyjścia do zniżek.
 5. Prawo do KONTA GRATIS jest realizowane z chwilą 10- tej wpłaty ze wskazanej uprzednio listy.

2 stycznia 2011 (korekta tekstu z dn. 15.06.2010)
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

 
e-Szkoła Fotografii, 2005-2018 © Janusz Kobyliński