Stowarzyszenie
Edukacji i Postępu
STEP
    nie pamiętasz hasła? login: hasło:    
 
Facebook
 
kursy - konsultacje   
o konsultacjach   
społeczność e-SF   
wykładowcy   
jak uczymy   
zasady rezerwacji   
opłaty/ konto e-sf   
rejestracja   
o nas/ kontakt   
dziekanat   
nasza infolinia   
  
POWRÓT
do ZASAD REZERWACJI
 
    Regulamin uczestnika      Regulamin rezerwacji      Regulamin płatności
... REGULAMIN REZERWACJI

§ 1. Zasady ogólne rezerwacji i zamawiania kursów.

 1. Rezerwacja jest możliwa jedynie po wcześniejszej rejestracji. Przed wykonaniem wpłaty DEPOZYTU STARTOWEGO uczestnik powinien uzupełnić do pełnego brzmienia swoje dane aby umożliwić bezproblemową identyfikację wpłaty.
 2. O złożonej rezerwacji oraz o zmianach jej statusu e-SF będzie automatycznie informowała uczestnika pocztą mejlową. Kopia treści mejla rezerwacji jest wyświetlana bezpośrednio po złożeniu rezerwacji.
 3. Możliwe jest rezerwowanie kilku kursów. Uczestnik obserwuje stan bieżący rezerwacji na stronie KURSY – KONSULTACJE czekając np. na pierwszy realizowany w kolejności kurs będący w jego sferze zainteresowania.
 4. Przy stanie 9-10 rezerwacji następuje procedura potwierdzenia rezerwacji z zaproponowaną datą startu kursu; rezerwujący potwierdzają swój udział w kursie wpłacając DEPOZYT STARTOWY w wysokości 50 pln (następuje zmiana statusu rezerwacji na potwierdzony) lub opłacając kurs w opcji ZASIL KONTO.
 5. Niepotwierdzone wpłatą DEPOZYTU STARTOWEGO rezerwacje będą przenoszone do folderu NIEZDECYDOWANI, a po tygodniu od startu kursu - kasowane.
 6. W przypadku pozytywnego finału procedury potwierdzeń (min. 7 kursantów) zostaje potwierdzona data startu kursu - w terminie nie dłuższym od 2 tygodni. Wszyscy rezerwujący otrzymują mejla informującego o tym fakcie oraz o konieczności dokonania wyrównującej wpłaty lub decyzji delegacji opłaty z ZASIL KONTO.
 7. Po przekroczeniu stanu pełnej rezerwacji 10 osób / 10 miejsc jest edytowana informacja: LISTA REZERWOWA - bez względu na to, ile rezerwacji jest opłaconych. System przyjmuje w tym statusie do 15 rezerwacji, łącznie.
 8. Jako LISTĘ REZERWOWĄ system rezerwacji określa sytuację istniejących NIEZAPŁACONYCH miejsc i do momentu opłacenia wszystkich 10 miejsc w grupie REZERWACJE NADAL SĄ PRZYJMOWANE, ale teraz już decydująca staje się płatność, która po terminie 7 dni przed startem kursu jest traktowana równorzędnie z pierwszą dziesiątką rezerwujących.
 9. Pierwszeństwo na LIŚCIE REZERWOWEJ będą mieli uczestnicy dysponujący pełną opłatą w opcji ZASIL KONTO. W momencie zwolnienia miejsca we wskazanym kursie (kasacja niezapłaconej rezerwacji) następuje automatyczne zaliczenie kwoty z ZASIL KONTO. Jak takim "zasilonym" kontem dowolnie, na bieżąco dysponować - więcej w REGULAMINIE PŁATNOŚCI.
 10. Identyczne jak ZASIL KONTO prawa nabędą osoby, które uzyskają status KONTA GRATIS. Program KONTO GRATIS poznaj w Regulaminie PŁATNOŚCI
 11. Uczestnika o jego bieżących zmianach statusu rezerwacji informują odpowiednie mejlowe komunikaty wysyłane przez system rezerwacji oraz dostępna po zalogowaniu jego strona moja edukacja. Na tej stronie uczestnik sam sprawdza statusy swoich rezerwacji jak również aktualny termin rozpoczęcia kursu.
 12. Po wniesieniu opłaty za kurs następuje zmiana statusu rezerwacji na opłacony dająca dostęp do KLASY rezerwowanego kursu. Z ZASIL KONTO następuje bezpośrednio po wskazaniu daty startu kursu a ZASIL KONTO zostaje skasowane.
 13. Istnieje możliwość dostępu do KLAS innych startujących KURSÓW, co precyzyjnie zostało opisane na stronie ZASADY REZERWACJI.

§ 2. Zmiany terminów startu kursów

 1. e-SF zastrzega sobie prawo do przesunięcia wskazanego wstępnie terminu kursu z powodu zbyt małej ilości dokonanych płatności. Uczestnicy, którzy wnieśli opłatę - jeśli DRUGIEJ zmiany terminu nie zaakceptują - mają prawo do żądania jej zwrotu lub delegacji opłaty na inny kurs. Decyzje o przesunięciu terminów startu kursów podejmowane są z czwartku na piątek poprzedzający planowany początek kursu. O takiej sytuacji są informowani wszyscy ten kurs rezerwujący.

13 lutego 2011 (korekta tekstu z dn. 2.01.2011)
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

 
e-Szkoła Fotografii, 2005-2018 © Janusz Kobyliński